Dự Án

Tượng

Số hóa các bức tượng ngày nay không còn xa lạ Dữ liệu 3D đầy đủ với chất lượng cao cho phép ứng dụng đa dạng cho các đầu ra như CNC, printing 3d, Casting....