Liên hệ


 

 

SCANTECH VIETNAM JSC,

Add: No.28, Road No. 1 Tran Thai Tong, Dich Vong, Cau Giay, HANOI, VIETNAM

Tel: +84-4-32000987 / +84-4-38398561

Mobile: +84- (0)904 985 139 * (0)912 469168

Email:  huonghl@scantech3d.com /  khoi@scantech3d.com

Website: www.scantechvn.com - www.scantech3d.com

Hãy gửi thông tin liên hệ về cho chúng tôi với việc điền vào mẫu form sau