Tuyển dụng

Tuy?n nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ phần Scantech Việt Nam là một công ty tiên phong trong lĩnh vực số hóa giữ liệu 3D, tạo mẫu nhanh, cung cấp phần mềm, dữ liệu, thiết bị máy in, quét 3d phục vụ cho việc thiết kế hoặc sao chép các tác phẩm nghệ thuật nhanh chóng và chính xác tuyệt đối trên mọi chất liệu. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, công nghệ số hóa dữ liệu 3D đang được áp dụng cho việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm quà tặng 3D cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất về tính thẩm mỹ và sáng tạo. Vì vậy chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau: