Ứng dụng

Công nghiệp ô tô, xe máy

Ứng dụng cho các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, hàng không Các sản phẩm độ phức tạp cao Chi tiết đến vài chục micron Vật liệu đa dạng